Kommissionens forordning (EF) nr. 363/2001 af 22. februar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2097/2000 omhandlede licitation