C-244/15. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2016. május 26-i ítélete – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Adózás — A tőke szabad mozgása — EUMSZ 63. cikk — Az EGT-Megállapodás 40. cikke — Öröklési illeték — Olyan tagállami szabályozás, amely a lakóingatlan után fizetendő öröklési illeték alól mentességet ír elő, feltéve hogy az örökös állandó lakóhelye ebben a tagállamban található — Korlátozás — Igazolás)