Protokół posiedzenia w dniu 10 marca 2014 r. (2014/C 85/01)