Συνοπτικα πρακτικα της συνεδριασης της 10 Μαρτίου 2014 (2014/C 85/01)