Протокол от заседанието от 10 март 2014 г. (2014/C 85/01)