YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO, 10 päivänä toukokuuta 1995, asiassa C-417/93, Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto (Teknisen avun toimittaminen itsenäisille entisen Neuvostoliiton valtioille ja Mongolialle - Parlamentin kuuleminen)