Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh#CUID A SÉ - FORÁLACHA INSTITIÚIDEACHA AGUS AIRGEADAIS#TEIDEAL I - FORÁLACHA AG RIALÚ NA nINSTITIÚIDÍ#Caibidil 2 - Gníomhartha dlí an Aontais, nósanna imeachta glactha agus forálacha eile#Roinn 2 - Nósanna imeachta chun gníomhartha agus forálacha eile a ghlacadh#Airteagal 299#(sean-Airteagal 256 CCE)