TITJUR Marktgemeinde Welden Conclusie van advocaat-generaal La Pergola van 24 oktober 1996. # Finanzamt Augsburg-Stadt tegen Marktgemeinde Welden. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Bundesfinanzhof - Duitsland. # Zesde BTW-richtlijn - Verhuur van onroerende goederen - Overheid. # Zaak C-247/95.