Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2017/2074 un Padomes Regulā (ES) 2017/2063 par ierobežojošiem pasākumiem pret Venecuēlu