/* */

Generalinės advokatės E. Sharpston išvada, pateikta 2012 m. gegužės 15 d.#Cimade ir Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) prieš Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration.#Conseil d’État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą.#Prieglobsčio prašymai – Direktyva 2003/9/EB – Prieglobsčio prašytojų priėmimo valstybėse narėse minimalios normos – Reglamentas (EB) Nr. 343/2003 – Pareiga užtikrinti minimalias prieglobsčio prašytojo priėmimo sąlygas, kol trunka procedūra, pagal kurią atsakinga valstybė narė perima savo žinion arba atsiima prašytoją – Valstybės narės, turinčios pareigą finansuoti minimalių sąlygų užtikrinimą, nustatymas.#Byla C‑179/11. Generalinės advokatės E. Sharpston išvada, pateikta 2012 m. gegužės 15 d.