Teatis teatavatele isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas, mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2018/1465