Balkan-Import-Export TITJUR Návrhy generálneho advokáta - Reischl - 17. decembra 1975. # Balkan-Import Export GmbH proti Hauptzollamt Berlin-Packhof. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Finanzgericht Berlin - Nemecko. # Čiastky peňažnej náhrady. # Vec 55-75.