A Bizottság 1702/2003/EK rendelete ( 2003. szeptember 24. ) légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról (EGT vonatkozású szöveg)