Hogere voorziening, op 23 december 1996 ingesteld door Glencore Grain Ltd, voorheen Richco Commodities Ltd, tegen het arrest, op 24 september 1996 in zaak T-491/93 tussen enerzijds Richco Commodities Ltd en anderzijds Commissie van de Europese Gemeenschappen, gewezen door het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Zaak C-403/96 P)