Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady (WPZiB) 2017/2074, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2019/1596, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/2063 wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2019/1586, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli