Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Venezuelas käsitlevas nõukogu otsuses (ÜVJP) 2017/2074, mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2019/1596, ja nõukogu määruses (EL) 2017/2063, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2019/1586