Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1596 του Συμβουλίου, και στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2063, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1586 του Συμβουλίου για την επιβολή περιοριστικών μέτρων λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα