Biztosító elleni felszámolási eljárás megindítása – Határozat az INTERNATIONAL LIFE LIFE Insurance S.A. működési engedélyének visszavonásáról és a felszámolási eljárás megindításáról – Közzététel a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II.) 280. cikke alapján