Zmieniony wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznakowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów {SEC(2008) 2860} {SEC(2008) 2861}