Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om mærkning af dæk med brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre {SEK(2008) 2860} {SEK(2008) 2861}