Pozměněný návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry {SEK(2008) 2860} {SEK(2008) 2861}