Cinneadh ón Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí an 2 Aibreán 2019 maidir le rialacha inmheánacha a bhaineann le srianta ar chearta áirithe daoine is ábhar do na sonraí i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil faoi chuimsiú gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí