Läkemedel – Förteckningar över godkännanden för försäljning som beviljats av Eftastaterna i EES under andra halvåret 2019 2020/C 308/06 Underkommitté I – Fri rörlighet för varor För gemensamma EES-kommitténs kännedom