Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 17ης Μαρτίου 1983.