Yhdistetyt asiat C-197/11 ja C-203/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 8.5.2013 (Cour constitutionnellen (Belgia) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt) — Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires (ASBL) ja Olivier de Clippele v. Gouvernement flamand (C-197/11), sekä All Projects & Developments NV ym. v. Vlaamse Regering (C-203/11) (Perusvapaudet — Rajoitus — Oikeuttaminen — Valtiontuki — Julkisen rakennusurakan käsite — Tietyissä kunnissa sijaitsevat maa-alueet ja rakennukset — Alueellinen säännöstö, jossa maa-alueiden ja rakennusten luovutuksen edellytykseksi asetetaan mahdollisen ostajan tai vuokraajan ”riittävä side” kohdekuntaan — Rakennuttajille ja tonttijaon hakijoille asetettu sosiaalinen velvoite — Verokannustimet ja tukimekanismit)