TUAIRIM ón gCoiste um Iascach chuig an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne i dtaca le comhar maidir le tásca geografacha agus i dtaca lena gcosaint. (COM(2020)0213 - C9-xxxx - 2020/0089(NLE)) Rapóirtéir don tuairim: Nuno Melo