Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 25 Márta 2021 ar an dréachtrialachán ón gComhairle maidir le ríomh na hacmhainne dílse bunaithe ar dhramhaíl ó phacáistíocht phlaisteach nach ndéantar athchúrsáil uirthi, maidir leis na modhanna agus an nós imeachta chun an acmhainn dhílis sin a chur ar fáil, maidir le bearta chun riachtanais airgid a chomhlíonadh, agus maidir le gnéithe áirithe den acmhainn dhílis bunaithe ar ollioncam náisiúnta (13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))