Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8352 – KKR/KSL/Apple Leisure Group) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP. )