Sterbenz и Haug Решение на Съда (шести състав) от 23 януари 2003 г. # Renate Sterbenz (C-421/00) и Paul Dieter Haug (C-426/00 и C-16/01). # Искане за преюдициално заключение: Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, Unabhängiger Verwaltungssenat Wien и Verwaltungsgerichtshof - Австрия. # Сближаване на законодателствата - Членs 28 ЕО и 30 ЕО - Директива 79/112/ЕИО. # Съединени дела C-421/00, C-426/00 и C-16/01. TITJUR