Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 15 päivänä maaliskuuta 2001. # Rikosoikeudenkäynti vastaan André Mazzoleni ja Inter Surveillance Assistance SARL, siviiliperusteisesti, Eric Guillaumen ym:iden osallistuessa asian käsittelyyn. # Ennakkoratkaisupyyntö: Tribunal correctionnel d'Arlon - Belgia. # Palvelujen tarjoamisen vapaus - Työntekijöiden määrääminen tietyn sopimuksen toteuttamista varten tilapäisesti työhön toiseen jäsenvaltioon - Direktiivi 96/71/EY - Taattu vähimmäispalkka. # Asia C-165/98. TITJUR Mazzoleni ja ISA