Întrebare scrisă E-008366/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) adresată Consiliului. O nouă clădire a Consiliului European