Kohtuasi C-176/13 P: Euroopa Liidu Nõukogu 9. aprillil 2013 . aastal esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 29. jaanuari 2013 . aasta otsuse peale kohtuasjas T-496/10: Bank Mellat versus Euroopa Liidu Nõukogu