Seasamh (AE) Uimh. 11/2012 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha Arna ghlacadh ag an gComhairle an 4 Deireadh Fómhair 2012