Forslag til afgørelse fra generaladvokat Lenz fremsat den 12. december 1989.