TUAIRIM ÓN gCOIMISIÚNde bhun Airteagal 294(7)(c) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaighar leasú [leasuithe] Pharlaimint na hEorpa ar an seasamh ón gComhairle maidir leis an togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLEmaidir le táirgí bithicíde a chur ar an margadh agus a úsáid