Cauzele T-274/16 și T-275/16: Hotărârea Tribunalului din 22 noiembrie 2018 – Saleh Thabet și alții/Consiliul („Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din Egipt – Înghețarea fondurilor – Obiective – Criterii de includere a persoanelor vizate – Prelungirea desemnării reclamanților pe lista persoanelor vizate – Temei faptic – Excepție de nelegalitate – Temei juridic – Proporționalitate – Dreptul la un proces echitabil – Prezumție de nevinovăție – Principiul bunei administrări – Eroare de drept – Eroare vădită de apreciere – Drept de proprietate – Dreptul la apărare – Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă”)