Kawża T-274/16 u T-275/16: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-22 ta’ Novembru 2018 – Saleh Thabet et vs Il-Kunsill (“Politika estera u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda fir-rigward tas-sitwazzjoni fl-Eġittu — Iffriżar ta’ fondi — Għanijiet — Kriterji ta’ inklużjoni tal-persuni kkonċernati — Proroga tal-inklużjoni tar-rikorrenti fuq il-lista tal-persuni kkonċernati — Bażi fattwali — Eċċezzjoni ta’ illegalità — Bażi legali — Proporzjonalità — Dritt għal smigħ xieraq — Preżunzjoni ta’ innoċenza — Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba — Żball ta’ liġi — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Dritt għall-proprjetà — Drittijiet tad-difiża — Dritt għal protezzjoni ġudizzjarja effettiva”)