Bylos T-274/16 ir T-275/16: 2018 m. lapkričio 22 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Saleh Thabet / Taryba (Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos atsižvelgiant į padėtį Egipte — Lėšų įšaldymas — Tikslai — Nurodytų asmenų įtraukimo į sąrašą kriterijai — Ieškovų palikimo nurodytų asmenų sąraše pratęsimas — Faktinis pagrindas — Neteisėtumu grindžiamas prieštaravimas — Teisinis pagrindas — Proporcingumas — Teisė į teisingą procesą — Nekaltumo prezumpcija — Gero administravimo principas — Teisės klaida — Akivaizdi vertinimo klaida — Nuosavybės teisė — Teisė į gynybą — Teisė į veiksmingą teisminę gynybą)