Asiat T-274/16 ja T-275/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.11.2018 – Saleh Thabet ym. v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Egyptin tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Tavoitteet — Edellytykset asianomaisten henkilöiden luetteloon sisällyttämiselle — Asianomaisten henkilöiden luetteloon sisällyttämisen jatkaminen — Näyttöperusta — Lainvastaisuusväite — Oikeudellinen perusta — Oikeasuhteisuus — Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin — Syyttömyysolettama — Hyvän hallinnon periaate — Oikeudellinen virhe — Ilmeinen arviointivirhe — Omistusoikeus — Puolustautumisoikeudet — Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan)