Sager T-274/16 og T-275/16: Rettens dom af 22. november 2018 — Saleh Thabet m.fl. mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Egypten — indefrysning af midler — formål — kriterier for opførelse af omfattede personer — forlængelse af udpegelsen af sagsøgerne på listen over omfattede personer — faktuelt grundlag — ulovlighedsindsigelse — retsgrundlag — proportionalitet — ret til en retfærdig rettergang — uskyldsformodning — princippet om god forvaltning — retlig fejl — åbenbart urigtigt skøn — ejendomsret — ret til forsvar — ret til en effektiv domstolsbeskyttelse)