Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 64/2002 z dnia 31 maja 2002 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG