TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPAde bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaighmaidir leis an seasamh ón gComhairle maidir le Rialachán a ghlacadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le forálacha áirithe a bhaineann le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú an CGIM (An Coimisiún Ginearálta um Iascach Meánmhara)