Sklep Komisije (EU) 2020/1301 z dne 17. septembra 2020 o odobritvi, v imenu Evropske unije, spremembe Dodatka 1 k Prilogi XIII k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo, Ekvadorjem in Perujem na drugi strani