Fógra le tabhairt ar aird ag na hábhair sonraí a mbeidh feidhm ina leith ag na bearta sriantacha dá bhforáiltear i gCinneadh 2013/798/CBES ón gComhairle agus i Rialachán (AE) Uimh. 224/2014 ón gComhairle maidir le bearta sriantacha i bhfianaise na staide i bPoblacht na hAfraice Láir 2020/C 265 I/02