Zaak C-452/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel (Spanje) op 11 juli 2018 — XZ / Ibercaja Banco, S.A.