Asia C-452/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel nro 3 (Espanja) on esittänyt 11.7.2018 – XZ v. Ibercaja Banco SA