91/519/EGKS, EEG, Euratom: Besluit van de Commissie van 12 september 1991 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 maart 1991 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een derde land