TUAIRIM ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta chuig an gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (IPA III) (COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)) Rapóirtéir don tuairim: David Borrelli