Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2223/96 ón gComhairle maidir leis an gCóras Eorpach um chuntais náisiúnta agus réigiúnacha sa Chomhphobal i ndáil le cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún. - Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú