Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/95 ón gCoimisiún an 28 Eanáir 2021 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2020/592 maidir le bearta eisceachtúla sealadacha lena maolaítear ar fhorálacha áirithe de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle chun dul i ngleic leis an gcur isteach ar an margadh san earnáil torthaí agus glasraí agus san earnáil fíona a thagann as paindéim COVID-19 agus le bearta a bhaineann léi